KVKK Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirmeyi ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okudum, aydınlatıldım ve onaylıyorum. Verdiğim kişisel bilgilerimin, İlhanart Reklam ve Organizasyon Anonim Şirketi, şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar, yetkili Kamu kurum ve kuruluşları ve işbirliği içinde olduğu kurumların her türlü satış faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri, kampanyaları, reklamları ve iletişim çalışmaları uygulamalarında kullanmasına, saklanmasına ve paylaşımına muvafakat ediyor ve izin veriyorum.

Ticari Elektronik İleti Açık Rıza Metni

İşbu metin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında İlhanart Reklam ve Organizasyon Anonim Şirketi, bağlı şirketleri, grup şirketleri ve iştirakleri tarafından sunulan her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla,  tarafıma SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, bluetooth, diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine, dilediğim zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı her zaman reddedebileceğime tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak onayımı içermektedir.

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin işbu metni okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ediyorum. Bu kapsamda tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine açık rıza ve onay veriyorum.

Call Now Button
× Hemen Bilgi AL